Kvalitetssikring


Nobel food kvalitetssikring, lavet i samarbejde med vores foder samearbejds  partner.  Moderselskabet har følgende kvalitets certificeringer:

  • GMP+B1
  • GMP+B3
  • GTP
  • REDcert
  • KAT
  • KRAV
  • DANAK akkrediteret / ISO 17025

Certificeringer – afgrøder

Vi søger løbende at udvikle koncepter, som gør det muligt for landbruget at afsætte sine varer til den bedst mulig pris. Således tilbyder vi blandt andet konceptavl inden for rug og hvede. Konceptavl kræver et højt kvalitetsniveau. Det sikrer vi via en lang række kvalitets certificeringer, som er forudsætningen for at kunne afsætte konceptavlernes afgrøder til bestemte aftagere.
Vi og vores samarbejdes partner er certificeret og godkendt efter forskellige standarder afhængig af, hvem kunden er. De danske møllere har en række forskellige standarder, som man skal leve op til, hvis man ønsker at levere til dem. Endvidere bliver vi kontrolleret af ”Josua”, der er en sammenslutning af europæiske malter inkl. de danske. Josua har også en privat standard, som vi skal efterleve for at kunne levere maltbyg til de europæiske malterier. Ift. levering af konceptavl til udenlandske og øvrige danske kunder er vi GMP+B3 certificeret (handel, oplagring og transport) på vores havneanlæg og GTP certi­ficeret (handel, oplagring og salg) på alle øvrige lagre. Alle de ovenstående standarder handler om fødevaresikkerhed i alle led fra landmanden til forbrugeren.
Ud over fødevaresikkerhed er også bæredygtighed et vigtigt emne i forhold til afsætning af afgrøder. Vores samarbejdes partner er REDcert certificeret, hvilket dokumenterer, at vi kun sælger bæredygtige afgrøder – dvs. afgrøder der ikke er dyrket på beskyttede arealer i henhold til Natura 2000 og ny opdyrkede arealer.

Certificering – foder

Nobel foder er ligesom vores konceptavl underlagt krav til certificeringer for at kunne operere i det danske marked. Dette skyldes, at mange danske produkter eksporteres. Vores samarbejdes partner  er KRAV-godkendt for at kunne levere økologisk foder til det svenske marked.
 

Kvalitetssikring af ingredienserne til vores tilskudspordukter.

Når det kommer til produktkvalitet er det svært at finde et område, hvor det er vigtigere end når det drejer sig om levnedsmidler og foderstoffer. Derfor er kvaliteten altid i højsædet hos os.
Vi bruger de bedste produkter og behandler dem på den mest nænsomme og alligevel effektive metode. Det gør vi for at sikre, at vores produkter altid lever op til den samme høje standard og kvalitet. Vi er certificerede efter ISO 22000 standarden, som er en standard for fødevarer og GMP+, der omhandler god fremstillingspraksis. Det er din sikkerhed for, at der er en seriøs kontrol med de produkter vi producerer og pakker.
Vores samarbejdspartner driver forretning i overensstemmelse med til EU og dansk national lovgivning.
Den grundlæggende lovgivning er fastlagt i EU-forordningerne 178/2002, 183/2005, 767/2009 og 1831/2003.
Virksomheden er registreret som foderstofproducent i henhold til bestemmelserne i EU-forordning 183/2005 under registrerings nummer 208-R 752720.